پلتفرم صادرات خدمات و فناوری

این پلتفرم ، یک بازارچه جامع B2B، B2C ، C2B و C2C می باشد که در زمینه ارائه خدمات و انتقال فناوری و تکنولوژی در سطح بین المللی تخصص دارد. ما با در نظر گرفتن همه صنایع و زیرمجموعه های آنها خدمات متفاوتی را در گروه های خدماتی مدنظر ارائه می‌دهیم از جمله :

شبکه ارتباطی

برای حضور میدانی در بازارهای هدف، این پلتفرم از یک شبکه ارتباطی بهره خواهد گرفت. اعضای این شبکه عبارتند از :

خدمات قابل ارائه در این پلتفرم

بازاریابی و فروش
ارزشگذاری فناوری / خدمت (برای یک بازار خاص)
توانمندسازی و ارتقاء سازمانی
خدمات حقوقی بین المللی
آموزش الکترونیکی
خدمات مشاوره انتقال فناوری
برنامه سرمایه گذاری برای یک سرمایه گذاری مشترک (Joint Venture )
نظارت و مساعدت بر روند اجرا پس از فروش خدمات
مدیریت پروژه
مدیریت جریان مالی تا حصول نتایج
ایجاد Brand Awareness برای هر یک از گروه خدمات
پاسخگویی به درخواست ها و/یا نیازهای مشتری

گروه بندی خدمات

ترانزیت

گردشگری

ساخت و ساز

خدمات بیمه و بازنشستگی

خدمات مالی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

سایر خدمات تجاری

خدمات ارائه شده توسط فرد، خدمات فرهنگی، و خدمات تفریحی

مهندسی ساخت و تامین (EPC)

سایر خدمات

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تماس با ما