مرکز آموزش

سرتوتک یک سری دوره هایی در راستای افزایش دانش صادرکنندگان و شناسایی نحوه استفاده از سایت های مرتبط در مورد صادرات، ارائه می نماید . اگر در مورد موضوع اعلام شده علاقه مندی درخواست دوره ای داشته باشد ، می تواند آن را اعلام نماید. دوره های درخواستی مورد بررسی قرار خواهند گرفت ؛ آنهایی که قابل ارائه باشند ، به درخواست کننده اطلاع داده خواهد شد.

پوشش مسایل آموزشی شرکت ها در تجارت در این بخش صورت می پذیرد
school
نحوه تعامل با مشتری در هنگام سفارش خدمت (فناوری)
ورود به آموزش arrow_back

1

school
راهنمای ایجاد حساب شرکتی در وب سایت serviceexporter
ورود به آموزش arrow_back

2

school
نکات ضروری ایجاد خدمت(Service)
ورود به آموزش arrow_back

3

school
راهنمایی قدم به قدم فروش در مارکت پلیس
ورود به آموزش arrow_back

4

school
راهنمای قدم به قدم پشتیبانی در وب سایت
ورود به آموزش arrow_back

5

school
نکات ضروری حقوقی در هنگام فروش
ورود به آموزش arrow_back

6

arrow_upward