مشاوره کسب و کار

اگر برای فعالیتهای کسب و کار خود نیازمند مشاوره هستید، با کارشناسان زبده ما در ایران و سراسر دنیا ارتباط برقرار کنید. از مشورتها و دیدگاه های آنها لذت خواهید برد

مشاوره کسب و کار چیست ؟

در طی مدت زمان یک کسب و کار ، زمان هایی است که یک کسب و کار نیاز به استفاده از خدمات مشاوره ای دارد . در مشاوره کسب و کار افراد یا سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا با توجه به دانش تئوریک و داده‌های جمع‌آوری شده خود، درصد ریسک کسب و کارها را کاهش دهند.

فعالیت های یک مشاور در سازمان

سه نوع فعالیت یک مشاور در سازمان ها می توانند داشته باشند :

  • اصلاح وضعیت موجود
  • بهبود وضعیت موجود سازمان
  • خلق وضعیت جدید سازمان

زمینه‌های مشاوره کسب و کار

نکته مشترک همه زمینه های فعالیت ارائه شده در ستروتک همکاری در جهت افزایش صادرات خدمات و تکنولوژی و/یا افزایش زیرساخت و بهره وری صادراتی می باشد . این زمینه‌ها به شرح ذیل می باشند :

  • مشاوره مدیریت استراتژیک
  • مشاوره کارآفرینی
  • مشاوره و پیاده سازی سیستم‌سازی
  • مشاوره و بهبود منابع انسانی
  • مشاوره بازاریابی و فروش
  • مشاوره در امور فرهنگ سازمانی
  • مشاوره در امور قیمت تمام شده تولید

در سرتوتک با استفاده از مشاوران خبره در زمینه های متفاوت ، یک مجموعه ای از خدمات مشاوره متفاوت را به کسب وکار های محترم ارائه می دهیم .

 

arrow_upward