ضمانت نامه بانکی

ما کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران هستیم. با حضور ما بدون دغدغه کالای صادراتی خود را بیمه کرده و از ضمانت نامه های لازم صادراتی برخوردار شوید

این یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات می باشد.  

ضمانت‌نامه ‌اعتبار بانکی عبارت است از سند تعهدآوری که بعنوان وثیقه مورد درخواست‌ اعتباردهندگان (‌بانک‌ها و موسسات اعتباری ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکننده  از سوی صندوق  به عنوان ضامن ‌به نفع اعتباردهنده بصورت ریالی و یا ارزی (با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط اعتبار دهندهصادر می‌گردد .  

واجدین شرایط دریافت ضمانت نامه های مبتنی برقرارداد  

صادرکنندگان ایرانی که در مرحله قبل از حمل نیاز به سرمایه در گردش و منابع مالی ریالی و ارزی داشته و موسسات مالی و اعتباری اقدام به تامین مالی متقاضی می نمایند .  

مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی  

 1.  درخواست کتبی بانک و یا موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی خطاب به صندوق حاوی اطلاعاتی از قبیلاصل مبلغ تسهیلات،نرخ سود، مدت اعتبار، نوع قرارداد تسهیلات(مشارکت مدنی یا فروش اقساطی و یا هرگونه قرارداد تسهیلاتی قابل تمدیدو میزان پوشش درخواستی اعتبار دهندهحداکثر ۱۰۰% اصل و سود تسهیلات ).  

 1.  ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده .  

 1.  اساسنامه، شرکت نامه، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد .  

 1.  تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .  

 1.  اصل و تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار .  

 1.  اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کارکارخانه و دفتر ) .  

 1.  صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت، تصویر اظهارنامه های مالیاتی مربوط به سه سال اخیرو اظهار نامه ارزش افزوده فصلی سال جاری 

 1.  اصل و تصویر کلیه پروانه‌های صادراتی مربوط به ۳ سال اخیر(از تاریخ صدور پروانه های صادراتی الکترونیکی ارائه رسید پروانه الکترونیکی صادرات بجای تصویر پروانه صادرات الزامی می باشدو همچنین سنوات قبل از آن هر سال حداقل یک مورد بعلاوه چند نمونه بارنامه از هرسال  

 1.  گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر بلامانع بودن اعطای تسهیلات(در صورتی که گواهی مورد اشاره به سیستم بانکی ارائه گردیده است تصویر آن نیز مورد قبول می‌باشد).  

 1.  صل و تصویر اعتبار اسنادی گشایش یافته به نفع متقاضی یا قرارداد فروش خارجی .  

 1.  اصل و تصویر جواز تاسیسپروانه بهره برداری درخصوص واحدهای تولیدیدر صورت وجود).  

 1.  کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان (در صورت وجود ).  

 1.  اصل و تصویر گواهی عضویت در CD صادرکنندگان (در صورت وجود).  

 1.  کد اقتصادی  

 1.  آخرین لیست بیمه پرسنلی  

 1.  هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌هاانجمن‌های تخصصی، لوح‌های تقدیر، صادر کننده نمونه و ....  

 1.  تکمیل و ارائه فرم‌های ضمیمه  

 1.  در صورتی‌که متقاضی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌نماید لازم است مدارک ذیل را نیز ارائه نماید :  

 1.  اصل و تصویر صورت وضعیت های انجام شده همراه با تائیدیه انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی و سازمان توسعه تجارت طی ۵ سال اخیر  

 1.  قرارداد انجام کار ، قرار داد منعقده با پیمانکاران ساختمان و تاسیسات محل اجرای طرح  

 1.  رتبه بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سایر مجوزهای قانونی مرتبط  

لازم به ذکر است  که مدارک مذکور عمومی بوده و حسب مورد با توجه به  ماهیت حقوقی ( شخصیت  حقیقیحقوقیمتقاضی ، فعالیت در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی،  فهرست مدارک متفاوت بوده و به صورت تفکیک شده دراختیار ایشان، قرار می‌گیرد .  

arrow_upward