آرش درودی
  • عنوانمذاکره کننده و توسعه دهنده کسب و کار
  • تیمتوسعه دهنده بازار
  • کشورروسیه

دکتر آرش درودی شریک تجاری این سامانه در کشور روسیه می باشند که با گذشت بیش از 15 سال سابقه حضور و زندگی در این کشور، سهم بسزایی در موفقیت فعالیتهای صادراتی شرکتهای ایرانی داشته اند. بیش از 10 مورد فعالیتهای انتقال تکنولوژی و موارد متعدد مذاکرات تجاری برای فروش محصولات فناورانه ایرانی در کارنامه حرفه ای ایشان می باشد. حوزه های تخصصی و مورد علاقه ایشان بخش مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، تجهیزات الکترونیک، نرم افزار، پتروشیمی و نفت می باشد.

arrow_upward