مهدی حافظ
  • عنوانمدیرعامل شرکت ترود
  • تیمتوسعه دهنده بازار
  • کشورزیمباوه

شرکت ترود مستقر در کشور زیمباوه، می تواند به عنوان یک هاب صادراتی در کشورهای حوزه جنوب آفریقا به ارائه خدمات صادراتی به شرکتهای ایرانی بپردازد. منطقه جنوبی آفریقا موسوم به SADC با جمعیتی در حدود 300 میلیون نفر دارای پتانسیل بسیار بالایی برای ایجاد کسب و کارها و راه اندازی تولید محصولات بخصوص مصرفی در این منطقه است. با توجه به اینکه از ژانویه 2021 عملا گمرکات کشورهای آفریقایی پیمان تجارت آزاد آفریقا را اجرایی کردند، شرکتهایی که بتوانند در این کشورها فناوری انتقال داده و خطوط تولید راه اندازی کنند، آینده و کنترل بازار را در دست می گیرند. علاوه بر آن مورد حمایت ویژه دولتهای این کشورها و سیاستمداران قرار خواهند گرفت. امکانات مناسب نظیر سوله های تولیدی، شبکه تبلیغاتی و ارتباطات سیاسی بسیار خوب در زیمباوه از طریق مجموعه ترود برای شرکتهای ایرانی مهیا است.

arrow_upward