محصولات مناسب تولید و انتقال تکنولوژی به کنیا

در این گزارش محصولاتی که صادرات مستقیم آنها به کشور کنیا دشوار است، ارائه شده اند. برای کسب سهم از بازار این محصولات در کشور کنیا باید از استراتژی انتقال تکنولوژی و تولید مشترک در این کشور استفاده کنید. شما می توانید لیست کالاهای موردنیاز این کشور که بهتر است با استراتژی انتقال تکنولوژی با طرفهای کنیایی مذاکره کنید را، از این بخش دانلود نمائید. این لیست شامل تعرفه 6 رقمی کالا و شرح آن می باشد

2000
تومان
توضیحات تکمیلی
expand_more

در این گزارش محصولاتی که صادرات مستقیم آنها به کشور کنیا دشوار است، ارائه شده اند. برای کسب سهم از بازار این محصولات در کشور کنیا باید از استراتژی انتقال تکنولوژی و تولید مشترک در این کشور استفاده کنید. شما می توانید لیست کالاهای موردنیاز این کشور که بهتر است با استراتژی انتقال تکنولوژی با طرفهای کنیایی مذاکره کنید را، از این بخش دانلود نمائید. این لیست شامل تعرفه 6 رقمی کالا و شرح آن می باشد. همچنین میزان مصرف کالا در سال 2019 و نرخ رشد 5 سال اخیر و نیز تخمین تقاضای وارداتی کنیا در سال 2025 نیز ارائه شده که بر اساس آن می توانید برای کسب سهم از بازار خود برنامه ریزی نمائید. بطور کلی در مورد کالاهایی که در این گزارش ارائه شده، بهتر است برای صادرات مستقیم به کنیا اقدام نکنید. همچنین شما می توانید لیست کالاهایی که می توان برای صادرات مستقیم آنها به کنیا اقدام کرد را، در همین بخش جستجو کنید و در صورت تمایل آن را دانلود کنید.

مشخصات
expand_more
  • کشور کنیا
  • تعداد صفحات ۱۵۰
  • سال تدوین ۲۰۱۹
arrow_upward