بیمه نامه کل گردش صادرات

ما کارگزار صندوق ضمانت صادرات ایران هستیم. با حضور ما بدون دغدغه کالای صادراتی خود را بیمه کرده و از ضمانت نامه های لازم صادراتی برخوردار شوید

این یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات می باشد. به کمک این بیمه نامه، کلیه صادرات صادرکنندگان ایرانی طی یکسال به کشورهای مختلف با خریداران گوناگون در برابر ریسک های عمده سیاسی و تجاری تحت پوشش قرار می گیرد. این بدین معنی است که در اثر بروز هر یک از ریسک های تحت پوشش، صادرکننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از هر یک از خریداران خارجی نگردد، براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادرکننده اقدام خواهد نمود.

میزان حق بیمه قابل پرداخت براساس شاخص های ذیل محاسبه خواهد شد :

 • شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خریدار
 • شرایط اعتبار اعطایی به خریدار خارجی
 • سررسید پرداخت
 • تعیین تعداد خریداران خارجی طرف قرارداد صادراتی
 • تعداد کشورهای مقصد صادرات

واجدین شرایط اخذ بیمه نامه

صادرکنندگان کالا و خدمات که خود یا یکی از مدیران شرکت صادراتی آنها دارای کارت بازرگانی باشند و طی یکسال صادرات به کشورهای مختلف با خریداران گوناگون داشته باشند

مدارک مورد نیاز

الف) در مرحله صدور بیمه نامه کل گردش صادرات

 1. تصویر اساسنامه شرکت در صورت حقوقی بودن متقاضی
 2. تصویر کارت بازرگانی معتبر
 3. تصویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن
 4. گزارشی از زمینه فعالیت و سوابق صادراتی شرکت

ب) در مرحله تحت پوشش قرار گرفتن قرارداد صادراتی و یا اعتبار اسنادی "عملیاتی شدن بیمه نامه"

 1. تصویر قرارداد فروش یا اعتبار اسنادی
 2. پرداخت حق بیمه مربوطه

 

arrow_upward