محصولات مناسب تولید و انتقال تکنولوژی به فیلیپین

در این گزارش محصولاتی که صادرات مستقیم آنها به کشور فیلیپین دشوار است، ارائه شده اند. برای کسب سهم از بازار این محصولات در کشور فیلیپین باید از استراتژی انتقال تکنولوژی و تولید مشترک در این کشور استفاده کنید. شما می توانید لیست کالاهای موردنیاز این کشور که بهتر است با استراتژی انتقال تکنولوژی با طرفهای فیلیپینی مذاکره کنید را، از این بخش دانلود نمائید. این لیست شامل تعرفه 6 رقمی کالا و شرح آن می باشد.

200000
تومان
توضیحات تکمیلی
expand_more

در این گزارش محصولاتی که صادرات مستقیم آنها به کشور فیلیپین دشوار است، ارائه شده اند. برای کسب سهم از بازار این محصولات در کشور فیلیپین باید از استراتژی انتقال تکنولوژی و تولید مشترک در این کشور استفاده کنید. شما می توانید لیست کالاهای موردنیاز این کشور که بهتر است با استراتژی انتقال تکنولوژی با طرفهای فیلیپینی مذاکره کنید را، از این بخش دانلود نمائید. این لیست شامل تعرفه 6 رقمی کالا و شرح آن می باشد. همچنین میزان مصرف کالا در سال 2019 و نرخ رشد 5 سال اخیر و نیز تخمین تقاضای وارداتی فیلیپین در سال 2025 نیز ارائه شده که بر اساس آن می توانید برای کسب سهم از بازار خود برنامه ریزی نمائید. بطور کلی در مورد کالاهایی که در این گزارش ارائه شده، بهتر است برای صادرات مستقیم به فیلیپین اقدام نکنید. همچنین شما می توانید لیست کالاهایی که می توان برای صادرات مستقیم آنها به فیلیپین اقدام کرد را، در همین بخش جستجو کنید و در صورت تمایل آن را دانلود کنید.

مشخصات
expand_more
  • کشور فیلیپین
  • تعداد صفحات ۱۵۰
  • سال تدوین ۲۰۱۸
arrow_upward