عبدالاحد فرج زاده
  • عنوانمدیرعامل شرکت پژوهشگران فن گستر
  • تیممدیریت
  • کشورایران

مهندس فرج زاده با بیش از 20 سال سابقه فعالیتهای گسترده در حوزه ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره سرمایه گذاری و پروژه های پیمانکاری، مدیریت سامانه صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر عهده دارند. مجموعه تحت مدیریت ایشان دارای رتبه های مدیریتی و نظارتی از سازمان برنامه و بودجه کشور، کانون مشاوران اعتباری بانکی و سرمایه گذاری و نیز همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می باشد.

arrow_upward