احمد مقدم قشلاق
  • عنوانمذاکره کننده و توسعه دهنده کسب و کار
  • تیمتوسعه دهنده بازار
  • کشورمکزیک

دکتر احمد مقدم قشلاق به عنوان شریک تجاری اصلی این مجموعه در کشور مکزیک فعالیت دارند. ایشان ارتباطات بسیار مناسبی با مشاور حقوقی رئیس جمهور و نیز مشاور آموزش و سندیکای معلمین در این کشور دارند و دسترسی ایشان به پروژه های مهندسی و عمرانی و علی الخصوص طرح های سرمایه گذاری در این کشور بسیار قابل ملاحظه می باشد. تسلط ایشان به زبانهای ترکی، انگلیسی و اسپانیایی و نیز فعالیت در سطوح بالای آکادمیک در دانشگاه های مکزیک و نیز فعالیتهای خیرخواهانه ایشان در حوزه مسئولیتهای اجتماعی باعث گردیده جایگاه ممتازی نزد افراد با نفوذ در دولت فعلی کشور مکزیک داشته باشند. با کمک ایشان زمینه توسعه فعالیتهای صادرات خدمات فنی و مهندسی از ایران به کشور مکزیک در غالب پروژه های BOT و EPCF کاملا مهیا می باشد. مزیت حضور در مکزیک، دسترسی فوق العاده به بزرگترین بازار مصرفی جهان یعنی آمریکا است.

arrow_upward