آرش نیروشک
  • عنوانطراح سامانه و پروژه های اجرایی
  • تیمتیم اجرایی
  • کشورایران

آرش نیروشک به عنوان متخصص توسعه کسب و کار، در حال حاضر ماموریت ایجاد زیرساخت و توسعه بیزنس سامانه بین المللی سرتوتک را بر عهده دارد. دقت نظر و جدیت وی در کار باعث گشته در کوتاه ترین زمان ممکن، اطلاعات موردنیاز برای تیم فناوری اطلاعات سامانه فراهم شود. اطلاعات بروز و دقیق وی از هوشمندی کسب و کار، تضمین فعالیت پایدار و موفق سامانه صادرات خدمات و فناوری خواهد بود.

arrow_upward