محمد محمد ظهیرین رازین
  • عنوانجذب کننده سرمایه و تجاری سازی فناوری
  • تیمتوسعه دهنده بازار
  • کشورمالزی

دکتر محمد ظهیرین رازین مدیر تجاری سازی فناوریها در پارک فناوری کوالالامپور مالزی و از مشاورین وزیر تکنولوژی مالزی می باشد. ایشان اطلاعات و دسترسی مناسبی به فناوریهای موردنیاز این کشور دارند. همچنین از توان لازم برای جذب سرمایه گذار در این کشور برخوردار می باشند. از حوزه های مورد علاقه ایشان می توان به جذب، سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های الکترونیک، صنایع غذایی و فناوری اطلاعات اشاره نمود. هر چند فرآیندهای جذب سرمایه گذار اغلب زمان بر می باشد، اما در موضوعات جذاب فناوری با آینده امیدوارکننده مالی و تجاری، امکان تسریع موضوع از طرف ایشان وجود دارد.

arrow_upward