مسعود حافظی
  • عنوانمشاور توسعه کسب و کار
  • تیمتیم اجرایی
  • کشورایران

مهندس مسعود حافظی 6 سال بطور تخصصی در حوزه سرمایه گذاریهای فناوری محور و مباحث ارزش گذاری تکنولوژی بخصوص در حوزه علوم زیستی فعالیت داشته و مشاور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ستاد توسعه نانوفناوری، ستاد توسعه زیست فناوری، پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی، شرکتهای دارویی نظیر سیناژن، آریوژن، نوآرژن و شتابدهنده پرسیس ژن بوده است. وی 6 سال اخیر را با سمت معاون دفتر توسعه کسب و کار بین المللی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به فعالیت تخصصی جهت توسعه کسب و کار بین المللی شرکتهای دانش بنیان و فناور پرداخته است. ایجاد شبکه جذب فارغ التحصیلان خارجی، مشاوره و نظارت بر سامانه صادرات خدمات و فناوری و نیز ایجاد شبکه کارگزاران صادراتی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مهمترین اقدامات وی بوده است.

arrow_upward