سعید علی آبادی
  • عنوانمدیرعامل گروه شانگهای بهتا
  • تیمتوسعه دهنده بازار
  • کشورچین

دکتر سعید علی آبادی، فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی در مقطع دکتری دانشگاه فودان و فوق دکتری مهندسی پزشکی از انستیتو مهندسی پزشکی آکادمی علوم چین بوده و با حدود یک دهه فعالیت علمی و صنعتی در کشور چین، ظرفیت های بالایی را جهت انتقال تکنولوژی از/به کشور چین بنا نهاده است. تجارب وی بواسطه سالیان طولانی حضور در کشور چین بنیان نهاده شده و با عضویت در اتاق بازرگانی ایران و چین (مقیم چین) و ارتباط نزدیک با شبکه های بازرگانی، صنعتی، علمی و فناوری، با هدف توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی زمینه ساز فعالیتهای تجاری بین دو کشور شده است. ایشان دو مجموعه دفتر فعال در چین و ایران دارند و بر انتقال تکنولوژی در سه حوزه تخصصی سلامت (تجهیزات پزشکی و داروهای گیاهی)، پلیمر و مواد جدید و پیل های سوختی متمرکز می باشند ولی زمینه تعریف پروژه های انتقال تکنولوژی و مدیریت و راهبری مذاکرات در سایر حوزه ها نیز فراهم است. در حال حاضر ایشان در قالب گروه صادراتی بهتا با مجموعه سرتوتک همکاری دارند.

arrow_upward